Filosofi
 

Værdier

Der skal være en sam-
menhæng og kontinuerlig udvikling mellem vores undervisning,  værdier
og metoder... 

Mission

Vi vil forberede de studerende til et hurtigt skiftende sam
fund, gennem projektbaseret læring og derved sikre, at vores elever udvikler de...

Vision

Vi vil være en fremtrædende skole, som er centrum for in-
novativ undervisning af høj kvalitet. Vi vil have fokus på
elevernes personlig...

Pædagogik

Vores pædagogiske fundament bygger på en forståelse og anderkendelse af, den enkelte elevs kund-
skaber, færdigheder og...