Værdier

INTEGRITET
Der skal være en sammenhæng og kontinuerlig udvikling mellem vores undervisning,  
værdier og metoder. 


ENGAGEMENT
For at motivere skal der inspireres; dette skal gøres i sammenspil mellem forældre, elever og lærere.


EMPATI
Dette er et værktøj som er med til at udvide forståelsen for det nye og evnen til at sætte sig i
en anden persons sted.
 

Mission

Vi vil forberede de studerende til et hurtigt skiftende samfund gennem projektbaseret læring og derved sikre, at vores elever udvikler de færdigheder som er nødvendige for at de kan udvikle sig, som mennesker med et stærkt fundament og med en vision om deres egen fremtid.

Vi vil skabe et miljø af vidensbegærlige, engagerede mennesker, der gennem teoretisk, praktisk og eksperimenterende undervisning udfordrer den måde, vi tænker undervisning på idag.

 

Vision

Vi vil være en fremtrædende skole, som er centrum for innovativ undervisning af høj kvalitet. Vi vil have fokus på elevernes personlig udvikling og indsigt i fælleskabet,  så de på bedste vis er forberedt på det hurtigt skiftende samfund og kan blive engageret indenfor de felter og områder, som de brænder for.

 

Pædagogik

Vores pædagogiske fundament bygger på en forståelse og anerkendelse af den enkelte elevs kundskaber, færdigheder og udviklingspotentiale, som hhv. fremmes og videreudvikles i et refleksivt undervisningsmiljø. Vi vil stræbe efter at sikre elevernes udvikling og trivsel i et tæt samarbejde med forældrene.