En god start

På X Skolen har vi særligt fokus på etableringen af  det gode skoleliv. Vi arbejder med en lille klassekvotient på ca. 16 elever. Børnene skal komme godt fra start og sammen med at lære at læse, skrive regne og forstå meget nyt stof, skal de også lære at gå i skole. 

De skal arbejde med fællesskaber, i klassen og med skolens øvrige børn, store og små på tværs. Det er vigtigt for os at selv de små børn på skolen følers sig trygge i den store skole. Derfor vil de yngste årgange ofte få besøg af de ældre. Dette vil bl.a. være ved fælles spisearrangementer, legevenner og som undervisere i forskellige fag og færdigheder.


Ud af huset

Vi har et særligt fokus på skolen nærmiljø, og på naturen. En dag om ugen vil blive brugt på ture ud af huset, for at børnene fra start af, oplever at undervisningen foregår mange steder. Vi skal fx. Besøge lokale naturområder, bibliotek, museer, plejehjem mm. Børnene skal arbejde med små nærværende projekter. Projekterne kan handle om det lærte stof, om bogstaver og tal, men også om at gøre noget for andre.


Faglig fordybelse

Nødvendigheden af at lærer de basale færdighed i en lang række fag, har høj prioritet på X skolen. Derfor sættes der god tid af til faglig fordybelse og træning.  børnene undervises i et aktivt miljø, hvor både hoved og krop stimuleres.
 


Beskrivelse af en dag på X- SKOLENs 7.-9 Årgang

Skemaeksempel:

8:00-8:20           Morgenbriefing
8:20-8:30           Eleverne fordeler sig til fagfaglig holdundervisning
8:30-10:00         Fagfagligt bånd – fokus på (Matematik, Naturfag, Dansk, Sprog)
10:00-10:20       Pause
10:20-12:00       Projekt bånd
12:00-12:40       Frokostpause
12:40-13:40       Sundhed
13:40-14:00       Bad/Pause
14:00-15:30       Projekt
15:30-15:45       Evaluering og Afrunding
 

Elevenerne møder ind på egen årgang kl. 8:00, og fra kl. 8:00 til 8:20 er der morgenbriefing, hvor dagens program bliver gennemgået. Hvis der er ændringer, eksempelvis mht. lærerbesætning, skema, foredrag, ture e. lign. bliver dette ligeledes gennemgået.
 

Kl. 8:30-10:00 er det individuel fagfaglig træningstid. Eleverne bliver fordelt på mindre hold, hvor de undervises i fagkundskaber. Eksempelvis repeterer et hold kommareglerne, et andet hold arbejder med faglig læsning, et tredje hold træner ligninger. Hver enkelt elev har en plan for, hvad denne skal træne i den givne måned. Denne plan revideres løbende, men fast ved månedens udgang. 
 

Kl. 10:20-12:00 mødes eleverne i deres projektgrupper. Hver gruppe har en plan for projektets forløb og arbejdsopgaver. Dagens arbejdsopgaver bliver fordelt og herefter gennemgået med en lærer; eksempelvis skal der forberedes interviews med eksperter, designes brugerundersøgelser, udarbejdes rapporter og produceres produkter til den afsluttende projektfremlæggelse.  
Opgaverne varierer fra projekt til projekt, men ofte er der tale om at sætte sig ind i ukendt stof om et givent emne. Afhængigt af hvilket emne, der arbejdes med, vil de forskellige fag komme i spil, men projekterne vil dog altid have en tværfaglig karakter. Skolens årsplaner laves med udgangspunkt i undervisningsministeriet fællesmål og vejledende timetal for fagene.
 

Kl. 12:00-12:40 Frokost

Kl. 12:40 - 13:40 Sundhed: Eleverne møder alle omklædt i gymnastiksalen til Sundhed, der eksempelvis kan være styrke- og smidighedstræning, meditation eller boldspil.
 

Kl. 14:00 er eleverne tilbage i projektgrupperne. Det er ofte i disse lektioner, at der er ture ud af huset for at møde eksperter, eller at der er oplæg ved enten en inviteret ekspert eller en af skolens lærere. I disse lektioner kan der også planlægges en kritikrunde og sparring med den lærer, der følger gruppens projekt. 


Kl. 15:30 Grupperne evaluerer dagen og justerer morgendagens plan. 

Kl. 15:45 Fri