Nydannelse

Dét at danne mennesker er en essentiel del af enhver skoles virke. Den traditionelle dannelse handler om at kunne begå sig i forskellige samfundskredse og at have del i en generel viden om samfund, kunst og kultur.
Alt sammen kundskaber, der drejer sig om individet.
Det ‘nye’ i nydannelse handler om fællesskabet. Det består i at lære at anerkende og forstå andre menneskers syn på tilværelsen - høj som lav. Det samfund, som vi og vores børn skal agere i, er mangfoldigt, og derfor er det af yderste vigtighed, at vi lærer børnene at navigere i det. 

Evnen til at kunne sætte sig i andres sted og forstå deres problemstillinger og at kunne anerkende andres behov er en af de vigtigste evner i fremtidens samfund. Det vil styrke sammenhængskraften i samfundet og styrke den enkeltes syn på sig selv. Det at kunne se sine egne problemstillinger i perspektiv til andres er også en dyd, der styrker og skaber respekt om egen personlighed og giver den nødvendige integritet i det daglige virke.
 

Samarbejde, ejerskab og faglighed i anvendelse

Vi ønsker at lære børn at samarbejde og at gøre dem i stand til at bruge deres egne kompetencer. At kende egne styrker og svagheder og at kunne reflektere over egne processer højner læringen. Samarbejde på tværs af alder og fagliglighed giver et større indblik i vigtigheden af den enkeltes evner. Det er væsentligt at lære, hvordan der arbejdes i en gruppe, så den optimale værdi opnås af formen. Det giver ejerskab over de projekter og forløb der laves i samarbejde.

Vi lever i en tid, hvor det uddannelsessystem vi kender er stærkt udfordret. Vores vildt voksende samfund kan ikke styres. Vores børns verdenssyn er foranderligt. Vi har opdraget en generation af individualister, som har egne meninger og holdninger til en lang række ting. De har evner og  færdigheder, der ikke skal bruges i skolen, men som er livsnødvendige i verden udenfor. Vi må ikke glemme at inddrage, anerkende og tro på, at børnene er individer, der kan tænke selv. Der skal gives plads, til udfoldelse og selvrefleksion.
I de senere år har der været et stort fokus på de formelle færdigheder på bekostning af dannelsen. De mange test og prøver risikerer at skabe en skole, hvor det kun er den formelle viden der har betydning. Hvis en elev ikke er i stand til at reflektere over egen viden eller er ubevidst om andre menneskers livssyn og holdning, er den formelle viden ubrugelig.

Vi mener, at vores fremtid afhænger af vores evne til at opfatte samfundets udfordringer som forbundne. Fra fattigdom, sundhed, økonomi, energi, transport, infrastruktur til ensomhed i samfundet og humanitær bistand. Ingen problemer af samfundsmæssig art kan løses isoleret! Dette er netop fokus i nydannelsen. Derfor er dét at kunne stille de gode spørgsmål og at kunne få de gode ideer og gennemføre dem en søjle i nydannelsen. Man skal lære, hvem man spørger, og hvorfor man spørger netop dem. På denne måde bliver den lærdom, man opnår, langt mere vedkommende og engagerende.


Motivation og engagement

For at motivere skal man inspirere. Vi ved, at børn lærer med følelserne, og derfor vil vi  skabe en skole, der engagerer og motiverer børn. En skole, der tager udgangspunkt i troen på, at børnene rummer både evner og ressourcer, som omverdenen kan bruge. Her skal oplevelsen danne ramme for læringen.


Skolen ude i virkeligheden

Vi vil nedbryde murene mellem skolen og det omliggende samfund og tage børnene derhen, hvor læringen finder sted - ude i den virkelige verden. Børnene skal gennem projektorienteret undervisningen lære at opsøge og tilegne sig den viden, som de har brug for til at løse de problemstillinger, de bliver sat overfor. Børnene vil gennem deres projekter opleve mange forskellige faglige fælleskaber med en lang række mennesker. De vil opleve at bruge egne evner til at løse store og små samfundsmæssige udfordringer, hvilket vi mener vil skærpe deres motivation og engagement. Det vil gøre dem skarpere på, hvilken uddannelse og fremtid de skal stræbe efter, og det vil gøre dem til stærke individer og aktive borgere i et foranderligt samfund. Det vil sikre dem de færdigheder, der er nødvendige for at klare sig i det 21. århundrede.